Natuurstreefbeeld: Essen-Eikenbossen zonder Wilde hyacint (9160)

Dit natuurstreefbeeld bevat in Vlaanderen twee bostypes. Een type op vrij zure voedselarme leembodem met zuurtolerante voorjaarsflora als Bosanemoon, Grote muur en Gele dovenetel. Het type op minder zure iets voedselrijke bodem heeft naast de eerder genoemde soorten ook soorten die van meer basische bodem houden zoals  Bosbingelkruid, Slanke sleutelbloem, Eenbes en Daslook.

Dit natuurstreefbeeld komt overeen met het Europees beschermd habitatype 9160. Dit bostype komt vooral voor in het oosten van Vlaanderen buiten het natuurlijke verspreidingsgebied van Wilde hyacint. Bossen met ongeveer dezelfde flora maar binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van Wilde hyacint behoren tot het natuurstreefbeeld Eiken-Beukenbossen met Wilde hyacint (9130).