Kleine maagdenpalm

Vinca minor

Habitat: 

Kleine maagdenpalm is een schaduwminnende, altijdgroene soort van vrij vochtige tot matig natte loofbossen, bosranden, boswallen, oude houtkanten en hagen. Ze groeit meestal op lemige tot zandlemige, neutrale, voedselrijke en humeuze bodems met een goed verterende strooisellaag. Ze is – zeker in de Leemstreek – gebonden aan oud bos of bossen met een oude boskern. De soort wordt ook vaak aangeplant. Zeker nog tot het einde van de negentiende eeuw werd de plant courant als geneeskruid gebruikt. Als sierplant is de soort nog steeds heel populair. Dat verklaart waarom de soort nu op veel plaatsen buiten haar natuurlijke verspreidingsgebied verwilderd gevonden wordt.