De KFK-schaal (KilometerFrequentieKlasse-schaal) is een schaal die gebruikt wordt om aan te duiden hoe zeldzaam of algemeen een plant is in een bepaald gebied. Hiervoor wordt dit gebied (Vlaanderen of Nederland) opgedeeld in een groot aantal 'hokken' (oppervlaktes van 1x1 km), en wordt er geteld in hoeveel van deze hokken deze plantensoort voorkomt. Afhankelijk van het aantal hokken waarin de soort voorkomt, wordt deze ingedeeld in een bepaalde KFK, lopend van 0 (afwezig) tot 9 (zeer algemeen). Soms worden KFK's berekend aan de hand van de verouderde kwartierhokken.