Over dit platform

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ecopedia kan je contact opnemen met Rollin Verlinde, rollin.verlinde@vlaanderen.be

Ecopedia is een kennisdelingswebsite waar  Inverde(opent nieuw venster) (Natuurinvest)(opent nieuw venster), Natuur en Bos(opent nieuw venster) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)(opent nieuw venster) samen met alle geïnteresseerde partners bouwen we aan de kennis over natuur-, groen- en bosbeheer. 

Het doel van Ecopedia is de kennis over natuur-, groen- en bosbeheer te verzamelen en vervolgens op een bruikbare manier aan te bieden aan iedereen die met dat beheer bezig is. Die kennis gaat van praktijk (zoals onderhoud en gebruik van machines) over het beleid (duiding van relevante wetteksten zoals opstellen natuurbeheerplannen en wetgeving rond bos en bomen) tot ecologische kennis over fauna, flora en vegetaties. Beheerschema's, video's interactieve figuren en andere media worden zoveel mogelijk ingezet om deze kennis op een begrijpbare en toepasbare manier tot bij de beheerders en andere geïnteresseerden te brengen.

Dit doen we met partners om zo samen te bouwen aan hét referentiepunt voor natuur-, bos- en groenbeheer. Volgende organisaties werken tot nu toe mee aan dit project. Maar we zien Ecopedia als een open platform, elke aanvulling of bijdrage van andere organisaties of individuen is welkom.

Voor de informatie over wilde planten in Vlaanderen:

Voor de informatie over vleermuizen:

Voor de informatie over exoten en beheervoorbeelden, naast het ANB en het INBO ook:

  • De provincie Oost-Vlaanderen
  • RATO vzw
  • De provincie Limburg
  • De provindie Antwerpen
  • De provincie West-Vlaanderen
  • De Vlaamse Landmaatschappij

Het boomloket:

Volgende personen leverden een belangrijke bijdrage:

  • Henk Wallays (relaties tussen soorten)

De architecten van Ecopedia zijn Wim Massant (nu werkzaam bij ANB) en Rollin Verlinde van Inverde(opent nieuw venster), Natuurinvest.(opent nieuw venster) Het vast redactielid van het INBO(opent nieuw venster) is Heidi Demolder.

Het overnemen van teksten en beeldmateriaal kan onderhevig zijn aan auteursrechten en/of bronvermelding. Neem daarvoor contact op met de redactie.

maaien rond gevangenis Hoogstraten (Tom Linster)