Ecohydrologie

Water en natuur

Ecohydrologie bestudeert de samenhang tussen ecosystemen en water als standplaatsfactor.