Veiligheid en welzijn

Gezond en wel werken in de natuur

Bij het werken in de natuur maak je gebruik van heel wat verschillende en gevaarlijke machines. Je tilt zware lasten en werkt soms langs de weg. Ook kan je gestoken of gebeten worden door insecten of teken. De juiste veiligheidsvoorschriften volgen en het gebruik van goede beschermingsmiddelen kan ongelukken voorkomen. Hieronder vind je meer info om veilig te werken in de natuur.

Je bent een ploegbaas die leiding geeft aan een groep arbeiders of je bent een arbeider die een beheerwerk gaat uitvoeren in een natuurgebied? Beiden hebben ze een ding gemeen: ze hebben belangrijke rechten, maar ook plichten en verantwoordelijkheden wat betreft veiligheid en gezondheid op de werkplaats. Lees meer.

Werk jij geregeld met een machine of werktuig? Weet je welke persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's) en andere hulpmiddelen ervoor zorgen dat je veiliger kan werken?
Ontdek op een interactieve manier welke pbm's je nodig hebt en tegen wat ze je beschermen.

De last minute risicoanalyse doe je altijd vooraleer je werken aanvat. Je kijkt na of je over de geschikte materialen beschikt, de juiste persoonlijke beschermingmiddelen draagt, een veilige werkzone hebt ... . Vergeet zeker ook niet om een noodprocedure te voorzien mocht het toch mislopen?

Je bent de beheerder van een bosgebied en wil een speelbos aanleggen om de plaatselijke jeugdvereniging een veilige en aangepaste speelzone te geven. Hoe doe je dat en waar moet je op letten? In het Technisch Vademecum Recreatieve infrastructuur geven we een overzicht van alle mogelijke infrastructuurelementen in groengebieden en hoe je een veilige recreatieve infrastructuur kan bouwen. Lees meer.

Een veiligheidsinstructiekaart is een overzichtelijk en beknopt document waar je de veiligheidsvoorschriften en welke PBM's je moet dragen bij het gebruik van een specifieke werktuig of machine kan opzoeken. Het is een minihandleiding voor veilig werken. Lees meer.

Een heleboel wegen lopen door natuur- en groengebieden, onverharde wegen maar ook openbare wegen die uitgerust zijn voor gemotoriseerd verkeer. Soms moet er langs en op deze wegen worden gewerkt. Bijvoorbeeld als er bermen gemaaid dienen te worden, bij het opruimen van een boom die op een weg is gevallen na een storm of bij het verzamelen van zwerfvuil. Lees meer.

Werken in de natuur geeft specifieke risico’s, denken we maar aan kettingzagen en bosmaaiers die lelijke wonden en gehoorschade kunnen opleveren. Ook hier zijn we voorzichtig, we gebruiken veiligheidsbrillen, oorbescherming en een zaagbroek. Wat soms wat onderschat wordt, zijn aandoeningen zoals beten, steken en infecties die we kunnen oplopen in bos- en natuurgebieden. Ook hier kan preventie en voorzichtigheid leed voorkomen. Meer informatie