Ziekte van Lyme

Tekenziekte

Definitie: 

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die op de mens overgedragen kan worden door de beet van een teek geïnfecteerd met de bacterie Borrelia burgdorferi of andere Borrelia's. Het risico op infectie is hoger bij langdurig huidcontact.
Infectie kan grieperige verschijnselen veroorzaken, met in het uiterste geval artritis en zenuwaandoeningen. Synoniemen zijn tekenziekte, Lymes, Borreliose of Borreliosis.