Ziekte van Lyme

Tekenziekte

Definitie: 

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die op de mens overgedragen kan worden door de beet van een teek geïnfecteerd met de bacterie Borrelia burgdorferi of andere Borrelia's. Het risico op infectie is hoger bij langdurig huidcontact. Infectie kan grieperige verschijnselen veroorzaken, met in het uiterste geval artritis en zenuwaandoeningen. Synoniemen zijn tekenziekte, Lymes, Borreliose of Borreliosis.

Een andere ziekte die door teken kan worden overgedragen is tekenencephalitis. Deze komt niet voor in België maar wel in Centraal- en Oost-Europa.