Bos

Bomen, hout, structuur en biodiversiteit

Bos is een veelzijdig biotoop. Wereldwijd kent het vele verschijningsvormen. In West-Europa kennen we daarenboven een eeuwenoude traditie van bosbeheer. In het huidige bosbeheer heeft een beheerder oog voor alle facetten van dit complexe ecosysteem, waarbij rekening gehouden wordt met de ecologische , economische en sociale functie van het bos. 

Bij de aanleg van nieuwe bossen of bij verjonging in bestaande bossen moet je belangrijke keuzes maken die de toekomst van het bos op lange termijn bepalen. Zo kan je kiezen voor kunstmatige of natuurlijke verjonging of een combinatie van beide. Een aantal van deze keuzes moet je zowel bij een nieuw bos als bij de verjonging van een bestaand bos maken. Maar er zijn ook verschillen in aanpak tussen de aanleg van een nieuw bos en de verjonging in een bestaand bos.

Inzicht in de bestaande toestand van een bos en kennis van mogelijke impact van de verschillende mogelijke maatregelen, zijn de belangrijkste aspecten om een goede bosbeheerder te worden.

Hoewel Vlaanderen niet zo groot is zijn er toch heel wat verschillende types van bossen. De indeling die we het meest gaan gebruiken is deze van de natuustreefbeelden. Deze indeling heb je namelijk nodig in beheerplannen. Informatie over de verschillende natuurstreefbeelden bos vind je hier.

Hieronder vind je de vegetatiekundige indeling naar het boek 'De Bosplantengemeenschappen van Vlaanderen". Dit is ecologisch een zeer goede indeling maar ze wordt niet gebruikt in beheerplannen. Daarom zal deze indeling in de toekomst waarschijnlijk minder gebruikt worden. Lees meer