Succesfactoren en valkuilen van uitkapbeheer

Een belangrijk voordeel van het uitkapbeheer is het feit dat het bosklimaat te allen tijde behouden blijft, hetgeen onder andere een gunstige invloed heeft op de bosbodem. De plant- en diersoorten van ‘oude’ bossen zullen hier steeds op relatief korte afstand geschikte leefomstandigheden vinden. Doordat er sprake is van fijnmazig bos dat bestaat uit een mix van boomsoorten is er weinig risico op calamiteiten als grootschalige stormschade, bodemerosie of insectenplagen. Een nadeel van de benadering is dat de kosten van de exploitatie vaak hoger liggen, doordat er relatief weinig hout per oppervlakte-eenheid wordt geoogst en er voorzichtig gewerkt moet worden om de verjonging zoveel mogelijk te sparen. Aan de andere kant zijn weinig investeringen nodig voor aanplant, verpleging, begeleidingssnoei en opsnoeien. Een mogelijke valkuil is het vergroten van verjongingsgaten ten nadele van kwaliteitsbomen om de oppervlakte zaailingen uit te breiden.

Ongelijkvormig hooghoutbeheer levert bos met verschillende etages
Ongelijkvormig hooghoutbeheer levert bos met verschillende etages (Frederik Vaes)