Begeleidingssnoei bij bomen

De kroon gaat mee

Definitie: 

De begeleidingssnoei is een snoei in de tijdelijke kroon. De tijdelijke kroon bestaat uit alle takken die geleidelijk weggenomen worden om zo de takvrije stam te vormen. Alle takken die lager zitten dan de uiteindelijke takvrije stamlengte behoren tot de tijdelijke kroon (voor een jonge boom kunnen alle takken dus tot de tijdelijke kroon behoren). Het wegnemen van die kroon gebeurt in verschillende fasen en gespreid over verschillende jaren. De takken van die tijdelijke kroon zitten op de plaats waar de takvrije stam zal komen. In tegenstelling tot de definitieve of blijvende kroon die boven de takvrije stam altijd aanwezig zal zijn in de volwassen boom.