Natuurbeheerplan

Een natuurbeheerplan is een middel om in een bepaald terrein, beheerd ten behoeve van het natuurbehoud, bepaalde doelstellingen (i.v.m. ecologie, bosbeheer, landschap, cultuurhistorie, recreatie…) te realiseren. De essentiële vraag voor elk terrein is: wat zijn de belangrijke waarden, hoe wil je die behouden of ontwikkelen en welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Het natuurbeheerplan is bij voorkeur compact, gericht op de essentie en geschreven op maat van het natuurterrein en de beheerder. Een duurzaam en evenwichtig beheer staat hierbij steeds centraal.