Kompasnaald: Fiscale voordelen natuurbeheerplan

Voor gronden met een natuurbeheerplan type 2, 3, of 4 bestaan er fiscale voordelen in de vorm van vrijstellingen van belastingen. Om beheerders van natuurterreinen te stimuleren om een
natuurbeheerplan op te maken en een hoger ambitieniveau te kiezen (minstens type 2) zijn er diverse fiscale voordelen voorzien.
Deze voordelen zijn voorzien voor onbebouwde onroerende goederen, waarvoor een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 opgesteld is of opgesteld zal worden.