Tractor, éénassige trekker en andere machines

Het grotere materiaal

Tractoren, éénassige trekkers, boslieren, maai- en hooimachines, het moderne natuurbeheer maakt steeds meer gebruik van grotere machines. Maar welke machine zet je best in voor welke taak en hoe kan je bodemschade vermijden? Kennis over deze machines is essentieel om goede beheerkeuzes te maken.

De tractor is een werktuigdrager en aandrijfmachine. Dit wil zeggen dat je er een werktuig moet aan bouwen wil je er mee kunnen werken. De meeste werktuigen worden aan een hefinrichting opgehangen, zoals een maaibalk, een frees of een ploeg. Lees meer.

De éénassige trekker is een lichte, tweewielige, zelfrijdende werktuigdrager. Hij kan uitgerust worden met een breed gamma aan aanbouwgereedschappen, zoals een messenbalk, hooikeerder, frees of rotoreg. Lees meer.

In dit hoofdstuk vind je de verschillende maai- en hooiwerktuigen die in natuur- en groenbeheer gebruikt worden. We geven de voor- of nadelen van elk werktuig en vermelden waar ze ingezet worden. Lees meer.

In dit hoofdstuk vind je de verschillende machines die voor de exploitatie van hout gebruikt worden. Van het vellen van de bomen, het uitlepen, verzamelen en uitrijden van het stamhout tot het transport over de weg.