Onderhoud en controle van de tractor

Om de machine in opperbeste conditie te houden is het regelmatig controleren en indien nodig onderhouden of herstellen van een aantal onderdelen belangrijk. Op deze pagina vind je filmpjes en info om je hierbij te helpen.

Wil je weten wat de belangrijkste onderhouds- en controlepunten zijn bij de motor van een tractor? Vooraleer je start kijk je best eerst de volgende controlepunten in het filmpje na.

Deze video geeft je een overzicht van het dagelijks motoronderhoud van een tractor. Deze controles gebeuren best door de gebruiker voor hij aan het werk gaat. De motor is dan nog koud. Ook staat de tractor best op een vlakke ondergrond. Heb je een handleiding van de tractor, hou die dan bij de hand. Hierin staat belangrijke informatie.
De belangrijkste zaken van het dagelijks onderhoud kan je samenvatten in het woord BLOK. Elke letter staat voor een bepaald onderhoudspunt.
De B staat voor brandstof. Dagelijks kijk je best het brandstofniveau na en ook de brandstoffilters.
Dikwijls zijn de brandstoffilters voorzien van een doorzichtig gedeelte onderaan. Dat is bedoeld om te controleren of er water in het brandstofsysteem zit. Ook heb je dan een zicht op mogelijke vuile deeltjes.
Tegenwoordig hebben tractoren geen doorzichtig deel aan de filter. Dan wordt er meestal een watersensor onderaan de filter aangebracht.
De L staat voor luchtfilter. Afhankelijk van de werkomstandigheden moet je een luchtfilter dagelijks controleren. Er is meestal ook een veiligheidsfilterelement aanwezig. Dit maak je niet proper, maar dat moet je vervangen wanneer het vuil is.
Als de hoofdfilter vuil is klop je hem zachtjes uit tegen een muur of blaas je hem uit met een compressor. Hou de luchtdruk dan beperkt tot 6 bar en blaas altijd van binnen naar buiten.
Let op bij moderne tractoren! Deze zijn misschien voorzien van een ultravezel filter. Die kan je wel eventjes uitkloppen, maar je mag die nooit uitblazen. Kijk dat even na in de gebruikershandleiding.
De O staat voor olie. Dagelijks controleer je het oliepeil van de motor. Hiervoor moet de tractor vlak staan en de motor moet koud zijn. Koud betekent dat de motor minimaal een uur niet gedraaid heeft. Je maakt vooraf de omgeving van de peilstok proper. Op die manier valt er geen vuil in de motor. Je neemt de peilstok eruit, je veegt hem met een proper doek af en controleert dan pas het niveau.
Het niveau van de olie moet altijd boven het minimumstreepje staan maar mag ook niet boven het maximumstreepje uit komen.
Als je olie moet bijvullen volg dan de aanwijzingen van de fabrikant wat betreft de vereiste viscositeit en kwaliteit van de olie. De viscositeit wordt uitgedrukt in een SAE waarde, zoals hier 15W-40 en de kwaliteit in een API waarde.
Tenslotte staat de K voor koeling. De meeste tractoren zijn tegenwoordig uitgerust met een vloeistof gekoelde motor.
Dus is het belangrijk om het niveau van de vloeistof te controleren. Dat doe je aan het expansievat meestal bovenaan de motor of radiator. Het niveau van de koelvloeistof moet tussen het minimum en maximum niveau zitten.
Opgelet, bij een warme motor kan er tijdens het openen van dat expansievat water onder de vorm van stoom ontsnappen.
Heel belangrijk is ook het controleren van de radiatoren vooraan de motor.
Omdat de ventilator lucht van voor naar achter door de radiator aanzuigt, zal er veel vuil blijven hangen vooraan de radiator.
Dit moet dus gecontroleerd en eventueel proper gemaakt worden met een compressor. Bekijk en reinig het ganse radiatorpakket.
Ziezo, de tractor is klaar voor gebruik.
Bij het onderhoud is het raadzaam de handleiding te lezen en de aanwijzingen van de fabrikant te volgen. Bepaalde types en merken hebben specifieke aandachtspunten in verband met onderhoud die strikt gevolgd moeten worden.

De ene rode diesel is de andere niet

Hogere emissievoorwaarden leggen strengere normen op aan de dieselbrandstoffen en de dieseltechniek wordt nauwkeuriger. Het gevolg is dat de dieselmotor gevoeliger wordt voor schade. Om aan deze gevoeligheid een oplossing te bieden is het gebruik van genormeerd en zuivere brandstoffen noodzakelijk.