De juiste bandenspanning?

Hoe weet je dat je de juiste bandenspanning hebt?

In het onderstaande filmpje leggen we je uit hoe je de juiste bandenspanning van een tractorband kan instellen. Om de juiste bandenspanning te kunnen instellen moet je weten wat je gaat doen met de tractor. Ga je op de weg rijden of ga je een bewerking doen op het terrein, elke toepassing heeft zijn optimale bandenspanning.

In dit filmpje zal duidelijk worden hoe de juiste bandenspanning van een tractorband kan worden ingesteld.
Om de juiste bandenspanning te kunnen instellen moet je weten wat je gaat doen met de tractor. Ga je op de weg rijden of ga je een bewerking doen op het terrein.
Vervolgens moet je weten wat de wiellast is. Dat is eigenlijk het gewicht van een wiel. We moeten dus gaan wegen. We kunnen dat ook berekenen, maar dat is zeer omslachtig en niet erg correct.
Tenslotte moet je in de bandenspanningstabel opzoeken wat dan de bijbehorende bandenspanning is. Je kan dat opzoeken in het boek van de fabrikant, die per bandtype en per maat een tabel heeft waar je alles in kan opzoeken
Tegenwoordig staat echter bijna alles op het internet op de website van de fabrikant of heeft hij er zelfs een app voor gemaakt voor tablet of smartphone
We beginnen dus met het wegen. We gaan met deze combinatie tractor en klepelmaaier op de weg naar een bepaald perceel om te maaien.
Door met het achterwiel op de weegplaat te rijden kan ik aflezen wat de wiellast is. Als je geen weegplaat hebt, wat zeer waarschijnlijk is, kan je altijd naar een weegbrug gaan in de buurt. Je weegt dan een volledige as, en deelt die waarde door twee en dan heb je de wiellast. In dit geval bedraagt de wiellast 1200 kg. De klepelmaaier hangt omhoog omdat we natuurlijk zo op de weg gaan rijden. Omdat de combinatie zo goed als symmetrisch is, geldt deze meetwaarde ook voor het andere achterwiel.
Nu het voorwiel. Hier bedraagt de waarde 800 kg. Ook hier geldt de waarde voor de twee wielen vooraan.
Als we nu gaan opzoeken op de website van het merk en we gaan naar het type band Agrimax RT 765 en de maat 480/70 R 34, dan kunnen we kijken naar de desbetreffende tabel.
We kijken in de rij van 40 km/u. Dat is de snelheid waarmee we op de weg gaan rijden. Voor op het terrein moeten we kiezen tussen 10LT en 10HT. LT voor als we gewoon gaan maaien bijvoorbeeld. De HT geldt wanneer we hoge trekkrachten gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld ploegen of iets dergelijks.
In de 40 km/u rij zien we dat de laagste waarde 1530kg bedraagt, dat is boven onze 1200 kg. De waarde die bovenaan die kolom staat is 0,6 bar. Dat betekent dat we in deze combinatie tegen 40km/u met die wiellast een minimale bandenspanning moeten hebben van 0,6bar. Meer mag maar minder mag niet.
Voor de zekerheid kan je bij zwaar transport op de weg de bandenspanning met 0,4 bar verhogen om de stabiliteit te waarborgen.

Kijken we dan naar de tabel van de voorband: 420/70R24, dan zien we in de rij van 40/km/u dat de laagste waarde 1045kg ook ver boven onze 800 kg is. Dus ook hier geldt hetzelfde dat we een bandenspanning nodig hebben van minimaal 0,6 bar, die we eventueel kunnen verhogen met 0,4.

Als we nu op het terrein gaan maaien en we willen de bodemverdichting vermijden, dan moeten we een zo laag mogelijke bandenspanning hebben. Dat betekent de spanning die als minimum is aangegeven in de tabel. Hier moeten we echter nog een bijkomende meting doen.

Een meting waarbij het maaitoestel op de grond staat, zoals bij het maaien. Dat geeft andere wiellasten en er kunnen dus andere waarden bekomen worden.
Bij de meting zien we achteraan 1050 kg
en vooraan 900 kg.

Na raadpleging van de tabel, in de rij van 10 LT, blijkt dat het geen verschil geeft. Dus op het terrein mogen we bij een bandenspanning van 0,6 bar zowel vooraan als achteraan zonder probleem gaan maaien.

Bodemverdichting verkleinen

Een aangepaste bandenspanning is een eenvoudige en goedkope manier om bodemcompactie door machines in de bosbouw en het natuurbeheer te verkleinen. De positieve impact hiervan is vrij groot. Elke bandenfabrikant schrijft in een tabel voor welke de minimale bandenspanning is die een band moet hebben afhankelijk van de wiellast en de snelheid. Deze tabellen zijn verschillend per type en maat van band. Als je de bandenspanning op die minimale spanning of druk zet, zullen ze de minste bodemschade veroorzaken. Je moet dan wel de wiellast kennen, het gewicht van elk wiel apart. Op de weg moeten de banden dan wel terug harder worden gezet omdat anders de stabiliteit niet kan worden gewaarborgd.