Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Meer en meer bedrijven kiezen ervoor om hun omgeving natuurlijker in te richten. Dat is waardevol voor allerlei planten en dieren, maar het heeft ook veel voordelen voor de mens. Een natuurlijke omgeving maakt bedrijven aantrekkelijker, voor de werknemers, de klanten en de omgeving. Op deze en volgende pagina's vindt u meer informatie over de voordelen van biodiversiteit op bedrijventerrein en hoe je deze kan gebruiken om draagvlak te vinden voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Het thema biodiversiteit kan bij bedrijven ingang vinden door deelname aan een netwerk zoals bijvoorbeeld een Green Deal. Met 2B Connect is zowel in Vlaanderen als in Nederland een grensoverschrijdend netwerk opgezet. De combinatie van beide netwerken kan het grensoverschrijdende karakter van dit thema blijven ondersteunen. Vlaanderen en Nederland hebben elkaar veel te bieden qua kennis. Zowel inhoudelijk als juridisch kunnen we leren van elkaars aanpak. Lees meer
 

 

Meer en meer bedrijven kiezen ervoor om hun omgeving natuurlijker in te richten. Dat is waardevol voor allerlei planten en dieren, maar het heeft ook veel voordelen voor de mens. Een natuurlijke omgeving maakt bedrijven aantrekkelijker, voor de werknemers, de klanten en de omgeving. Op deze en volgende pagina's vindt u meer informatie over de voordelen van biodiversiteit op bedrijventerrein en hoe je deze kan gebruiken om draagvlak te vinden voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.