Dow Chemical, Terneuzen (Nl)

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Dow Chemical, een multinational met een grote vestiging in Terneuzen. Een van de doelstellingen om invulling te geven aan dit thema is ‘valuing nature’ ofwel gebruik maken van de natuur als economische oplossing.

Historische verontreiniging van grondwater pakt Dow op zijn site in Terneuzen niet op de traditionele, technische manier aan, maar via wilgen. Die wilgen nemen het verontreinigde water op en sturen dat naar hun bladeren waar de verontreiniging via fotosynthese wordt afgebroken. Deze werkwijze duurt langer, maar is wel veel goedkoper.

In samenwerking met lokale natuurorganisaties heeft Dow een broedvogeleiland aangelegd voor visdiefjes. In het eerste jaar al vonden de visdiefjes massaal hun weg naar het eiland en werden er kleine visdiefjes geboren. Dit leverde Dow heel wat positieve aandacht op in de media. Ook de mensen die in Terneuzen wonen, zijn tevreden. Er is nu minder overlast door visdiefjes in het stadscentrum.

Dow doet vandaag meer en meer een beroep op de hulp en expertise van lokale natuurorganisaties voor de inrichting en het beheer van zijn terreinen. Zij beschikken niet alleen over kennis die Dow zelf niet in huis heeft, maar zo ontstaan er voor bereide partijen ook interessante verbindingen. Vroeger zouden beide partijen met elkaar te maken krijgen in vergunningsprocedures, maar door samen te werken, is de kans daarop nu heel wat minder groot.

Een andere vaststelling is dat de groengordel die Dow jaren geleden liet aanleggen inmiddels zo groot is geworden dat die prima helpt om licht- en lawaaihinder voor de omgeving te beperken. Ook heeft men in die groengordel intussen een wandelpad aangelegd dat door de medewerkers volop gebruikt wordt tijdens hun middagpauze. Zo’n zaken maken een werkplek aantrekkelijker voor werknemers.