Natuurstreefbeelden

Doelen voor natuurbeheer

Natuurstreefbeelden zijn doelen in een natuurbeheerplan. Ze worden gebruikt bij zowel de opmaak en evaluatie. Er zijn verschillende types natuurstreefbeelden. Een eerste zijn de 'natuurstreefbeelden vegetaties', die bestaan onder meer uit de Europees beschermde habitats als Glanshaverhooilanden of Valleibossen. Die lijst is aangevuld met regionaal belangrijke biotopen en andere vegetaties. Naast deze vegetaties zijn er ook natuurstreefbeelden 'leefgebied van soorten' en 'natuurstreefbeelden procesgestuurde natuur'. Welke natuurstreefbeelden je kan gebruiken in een natuurbeheerplan is opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering betreffende natuurbeheerplannen.(opent nieuw venster) Een opsomming van de 'natuurstreefbeelden vegetaties' vind je hieronder.