Toegankelijkheidsverklaring

Wat is webtoegankelijkheid?

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en -toepassingen toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De toegankelijkheid van aangeboden informatie en diensten is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk aan slechtzienden en blinden, ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Webtoegankelijkheid steunt op de volgende 4 principes:

  1. Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

  2. Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

  3. Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

  4. Robuust: informatie moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van gebruikers.

Toegankelijkheidsverklaring Ecopedia.be

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Ecopedia.be.

Ecopedia streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 9 november 2023 en gebaseerd op een beoordeling door een WCAG expert bij een derde partij The Digitals.

Nalevingsstatus Ecopedia.be

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Niet-naleving van het bestuursdecreet

  • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Er wordt op regelmatige basis opnieuw getest om deze aan te vullen.

  • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding. Dit in overeenstemming met de huisstijlregels.

  • Niet alle links geven inhoudelijk weer wat er gaat gebeuren wanneer de link gevolgd wordt.

  • Sommige searchboxes bevatten geen duidelijk label.

  • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript.

  • Niet alle PDF’s zijn toegankelijk. Ze worden vervangen door “Tagged PDF’s”.