Natuurbeheer en klimaat

De klimaatverandering is in volle gang. Zachtere winters, extremer weer, langere droogteperiodes,... Het heeft zijn impact op ecosystemen en dus ook op het beheer ervan. Wat kan een beheerder doen om de natuur klimaatbestendiger te maken? En ook, zijn er maatregelen te nemen om de koolstofoutput van het bos- en natuurbeheer naar beneden te halen?