Klimaatkwetsbaarheid inschatten van je gebied

Om de kwetsbaarheid van je gebied voor effecten van klimaatverandering in te schatten werd er een scoringssysteem ontwikkeld. Voor 4 verschillende biotoopgroepen zijn er exceltabellen ontwikkeld waarmee je zelf de klimaatkwetsbaarheid van je gebied kan inschatten:

Het scoringssysteem werkt met 2 assen. Een X-as voor de ecosysteemkwetsbaarheid en een Y-as voor de landschapsdegradatie en de externe drukken. De minimale score is 1 en de maximale 3, hoe hoger de score hoe kwetsbaarder het systeem. Wanneer we de X en Y-as in twee verdelen krijgen we 4 zones. 

  • zone linksboven, een goed ontwikkeld eilandje: het gebied is meestal versnipperd maar heeft een goed ontwikkeld ecosysteem, het omliggend landschap heeft via verschillende milieudrukken een sterk negatieve impact op het gebied.
  • zone rechtsboven, zeer gevoelig gebied: het gebied is meestal versnipperd en het ecosysteem is niet goed ontwikkeld en kwetsbaar voor milieudrukken, het omliggend landschap heeft via verschillende milieudrukken een sterk negatieve impact op het gebied.
  • zone rechtsonder, kwetsbaar gebied: het ecosysteem is niet goed ontwikkeld en kwetsbaar voor milieudrukken, het omliggend landschap heeft geen grote impact op het gebied.
  • zone linksonder, veerkrachtig gebied: het ecosysteem is goed ontwikkeld en niet versnipperd, het omliggend landschap heeft geen grote impact op het gebied.