Stoken met hout

Duurzaam verwarmen

Stoken met hout is op het vlak van CO2-productie een duurzamere vorm van verwarming dan fossiele brandstoffen . Helaas leidt het verkeerd gebruik van kachels en haarden tot andere vormen van milieuvervuiling. Verwarmen met hout is namelijk een bron van dioxines en fijn stof. Dat ligt echter voor het grootste deel aan weinig performante installaties en slechte stooktechniek. Lees hieronder onze tips om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.