Energie-efficiënte en propere kachels

Energielabel (Rika)
Moderne houtkachels stoten veel minder fijnstof uit en zijn efficiënter. (www.stroomop.be)
Houtverbranding met moderne pelletkachels stoot het minste fijn stof uit, wat CO2 betreft zijn ze dan weer wat slechter dan houtkachels. (www.stroomop.be)

Oude kachels stoten veel meer fijn stof uit en zijn minder efficiënt dan nieuwe kachels. Koop daarom een kachel die energie-efficiënt is en minder fijn stof uitstoot. Let hierbij op het energielabel en de Ecodesign-norm.

Het Europese energielabel is al lang gekend. We vinden het op toestellen zoals ijskasten en lampen. Sinds januari 2018 is het ook verplicht voor houtkachels. Bij de aankoop van een nieuwe kachel kan je dus eenvoudig rekening houden met de energie-efficiëntie. Toestellen met een betere score halen meer warmte uit je hout. Het label houdt ook rekening met hoeveel elektriciteit een toestel verbruikt.

Dit label mag je niet verwarren met de Ecodesign-normen die  Europa vanaf 2020 en 2022 oplegt. Vanaf 2020 moeten ketels die stoken met hout en de warmte overbrengen via een centrale verwarming op water voldoen aan deze normen. Tot dan moeten kachels minstens voldoen aan de vereisten van het KB van 12/10/2010 met minimale eisen omtrent rendement en emissies voor toestellen op vaste brandstoffen. Sommige toestellen scoren veel betere dan deze minimale eisen en zijn vanuit milieu-oogpunt te verkiezen

Vanaf 2022 gelden er ook Europese normen voor toestellen die verwarmen met hout en de warmte rechtstreeks via de lucht afgeven. De meeste kachels en haarden vallen hieronder.

Er zijn nu reeds leveranciers van houtkachels die voldoen aan deze normen. Bij de aankoop van een nieuwe kachel koop je dus best een toestel dat energie-efficiënt is en dat reeds voldoet aan de Ecodesign norm van Europa. Zo heb je een kachel die minder hout verbruikt en minder fijn stof uitstoot. Het minst fijn stof stoot je uit bij installaties op aardgas maar deze stoten meer CO2 uit. Meer informatie over verschillende brandstoffen, CO2 en fijn stof vind je hier.

In Vlaanderen zijn er nog vele oude kachels die veel fijn stof uitstoten. Om de hoeveelheid fijn stof dat afkomstig is van houtverbranding te doen dalen is er een Green deal huishoudelijke houtverbranding(opent nieuw venster) afgesloten.

 

Europese verordening voor verwarmingstoestellen met hout welke warmte afgeven via een centrale verwarming met water.

In deze verordening staan de eisen wat betreft ecologisch ontwerp van verwarmingstoestellen die werken met hout en die warmte afgeven via een centrale verwarming op warm water.  Hierin staan bijvoorbeeld normen voor de energie-efficiëntie en de uitstoot van schadelijk stoffen.

Europese verordening voor verwarmingstoestellen met hout waarbij de warmte rechtstreeks wordt afgegeven via de lucht.

In deze verordening staan de eisen wat betreft ecologisch ontwerp van verwarmingstoestellen die werken met hout en de warmte rechtstreeks afgeven via de lucht. Hierin staan bijvoorbeeld normen voor de energie-efficiëntie en de uitstoot van schadelijk stoffen.

Koninklijk besluit tot de regeling van minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen. 12 okotober 2010.

In dit besluit vind je de normen die gelden voor houtverbrandingstoestellen. We zitten op dit moment in fase 3. Vanaf 2020 gelden andere Europese normen voor verwarmingstoestellen die stoken met hout en werken met centrale verwarming via warm water.