Koninklijk besluit tot de regeling van minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen. 12 okotober 2010.

In dit besluit vind je de normen die gelden voor houtverbrandingstoestellen. We zitten op dit moment in fase 3. Vanaf 2020 gelden andere Europese normen voor verwarmingstoestellen die stoken met hout en werken met centrale verwarming via warm water. In 2022 geldt er een Europese norm voor toestellen die stoken met hout en hun warmte of een deel van hun warmte direct afgeven via de lucht.