Europees beschermde natuur

Natura 2000 habitats en soorten

Door het uitvoeren van de Europese habitat- en vogelrichtlijn beschermen we in Vlaanderen bedreigde natuur. Zowel voor soorten als biotopen leveren we inspanningen om deze te beschermen en te herstellen. Hieronder maak je kennis met de soorten en biotopen die in Vlaanderen beschermd zijn dankzij de Europese wetgeving.

Volgens de Habitatrichtlijn van Europa moet elke lidstaat maatregelen nemen zodanig dat de habitattypes van bijlage 1 in “gunstig staat “blijven of komen. Voor deze habitattypes heeft Vlaanderen gebieden afgebakend en doelen opgesteld. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat deze habitattypes in goede staat blijven of komen.

Lees meer