Oogstbaar landschap

Biomassa valoriseren

Het betaalbaar houden van natuurbeheer is een belangrijk uitdaging. De zoektocht naar mogelijkheden om het beheer goedkoper te maken is dan ook actueel. Daarom zoeken we naar valorisatiemogelijkheden voor beheerresten. Zo kan natuurgras aangeleverd worden aan een lokale vergister of een onrendabel hakhoutbeheer kan door particulieren uitgevoerd worden voor gratis brandhout.

Beheerders van groen- en natuurgebieden staan voor steeds grotere uitdagingen. Waar vroeger de belangrijkste uitdaging vooral het verwezenlijken van de beheerdoelstellingen was, is nu ook het betaalbaar houden van het gevoerde beheer belangrijk geworden. De zoektocht naar mogelijkheden om het beheer goedkoper te maken is dan ook actueel. Het zoeken naar valorisatiemogelijkheden voor beheerresten is een van de manieren om het beheer goedkoper te maken. Lees meer.

 

Om het beheer betaalbaar te houden worden de kruidige beheerresten die vrijkomen uit het maaibeheer zo goed mogelijk gebruikt. Een zeer interessante piste betreft de productie van papier en karton. Lees meer.