GrasGoed: natuurlijk groen als grondstof.

Doelgroep en doelstelling: 

Met het Interreg-project ‘GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof’ hebben verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen gedurende drie jaar de resten van natuurbeheer een tweede leven gegeven als bodemverbeteraar, veevoer, isolatiemateriaal of vezels voor papier. Verschillende producten werden getest in België en Nederland. Het project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Beschrijving: 

Bij het beheer van natte gebieden (o.a. rietland, natte graslanden, vochtige heide) wordt het maaisel vaak niet of beperkt benut. Jammer, want daar komen jaarlijks duizenden tonnen maaisel vrij. Niet alleen is het logistiek moeilijk om het maaisel uit de gebieden te verwijderen, ook maaisel storten is een dure aangelegenheid. Dit project wil die problemen oplossen door maai-, transport- en verwerkingsmachines te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen en een afzetmarkt te creëren. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van gras als isolatiemateriaal.

Logo grasgoed