Techniek

Hoe werken de machines?

Wie veel werkt met machines kan best ook iets afweten van achterliggende techniek. Hieronder vind je info over onderwerpen als motoren, carburatoren en hydraulica. 

Brandstoffen en smeermiddelen hebben vaak een negatieve bijklank. Brandstoffen geven bij de verbranding schadelijk stoffen af en leveren een belangrijke bijdrage aan de stijging van de broeikasgassen. Smeermiddelen komen soms in het milieu vrij en hebben een nadelige invloed op ons drinkwater. Daarom dat we in dit hoofdstuk voldoende aandacht besteden aan mogelijke alternatieven die minder belastend zijn voor mens en milieu.

De banden van een tractor zijn belangrijke onderdelen. Ze verdelen het gewicht van de tractor over de bodem. Een goede keuze van de banden en een juiste bandenspanning zijn dan ook noodzakelijk. Lees meer.