Brandstoffen

Hoewel accugereedschappen en elektrische voertuigen aan een opmars bezig zijn, is de voornaamste krachtbron voor werk- en voertuigen nog altijd de verbrandingsmotor. Deze kan een benzine- of dieselmotor zijn, maar de energiedrager waarmee deze motoren gevoed wordt is in essentie nog altijd aardolie. Deze energiedrager geraakt echter langzaam aan op en heeft nadelige invloeden op ons milieu en onze gezondheid. Er bestaan echter ook alternatieve brandstoffen die mens- en milieuvriendelijker zijn.

Soorten brandstoffen

Brandstof voor benzinemotoren: Brandstof voor dieselmotoren:
  • Diesel
  • Biodiesel

De ene rode diesel is de andere niet

Hogere emissievoorwaarden leggen strengere normen op aan de dieselbrandstoffen en de dieseltechniek wordt nauwkeuriger. Het gevolg is dat de dieselmotor gevoeliger wordt voor schade. Om aan deze gevoeligheid een oplossing te bieden is het gebruik van genormeerd en zuivere brandstoffen noodzakelijk.