Landschapsbeheer

Kleine landschapselementen

Natuur vind je niet alleen in natuurgebieden. Overal is natuur aanwezig en ook buiten natuurgebieden is een goed beheer noodzakelijk. De waarde van deze kleine landschapselementen is vaak zeer groot. Hieronder vind je meer informatie over hoe je het landschap met zijn verschillende elementen kan aanleggen en beheren.

In het verleden waren er veel van deze lijnvormige landschapselementen aanwezig. Door het niet beheren en verwijderen zijn ze sterk achteruit gegaan. Nochtans hebben deze landschapelementen een belangrijke functie in de landschapsecologie van soorten. Daarom dat ze vandaag aan belang winnen en de aanleg en het beheer terug opgenomen wordt. Een aangepast beheer is noodzakelijk om ze in stand te houden.

Poelen zijn belangrijke leefgebieden voor kikkers en salamanders. Ze zijn een belangrijk stapsteen in het landschap, ze voorzien soorten die op trek zijn van water. Poelen moet je regelmatig beheren zodat ze niet verlanden. Hieronder vind je meer uitleg over de aanleg en het beheer van poelen.

Knotbomen kunnen verschillende vormen hebben van een stoofvorm, stoelvorm tot een knotvorm. Belangrijk is dat de boomsoort de ingreep van het het knotten of geheel wegnemen van de gesteltakken aan kan.

  • Inleiding

  • Aanleg

    Knotbomen kunnen verschillende vormen hebben van een stoofvorm, stoelvorm tot een knotvorm. Belangrijk is dat de boomsoort de ingreep van het het knotten of geheel wegnemen van de gesteltakken aan kan.

  • Beheer