Waterkwaliteit: plantenzones

Waterkwaliteit: plantenzones

Hoe meer plantenzones, hoe rijker het ecosysteem. Veel plantenzones creëert een mozaïek waar veel diersoorten hun habitat in vinden. Idealiter hebben we de volgende zones, van ondiep naar diep:
Gele plomp (Bert Geeraerts)
  • Landplanten van vochtige bodem (Koninginnekruid, Kattenstaart, Pitrus,…)
  • Oeverplanten (Riet, Lisdodde, Gele lis, Mattenbies, Oeverzegge,…)
  • Wortelende drijfbladplanten (Waterlelie, Gele plomp, Watergentiaan, Kikkerbeet, fonteinkruiden, Veenwortel…)
  • Wortelende ondergedoken waterplanten (Waterpest, Grof hoornblad, kranswieren, Aarvederkruid,..)
  • Niet wortelende drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten (krozen, Kroosvaren, Puntkroos,..).
Voor de biodiversiteit is het belangrijk dat er een goed ontwikkelde oevervegetatie aanwezig is en dat er veel ondergedoken waterplanten zijn. Dat betekent helder water en geen overwicht van drijvende waterplanten. Die ontnemen de ondergedoken planten het licht, waardoor het water zuurstofloos wordt.
oeverplanten, wortelende drijfbladplanten, drijvende waterplanten en ondergedoken waterplanten (Inverde/Johan Cosijn)