De biologische waarderingskaart

BWK-codes op kaart en in het veld

Op de biologische waarderingskaart wordt de natuur in verschillende types en kwaliteiten ingedeeld. Naast het kaartmateriaal dat gemaakt wordt door het INBO, gebruik je als natuurbeheerder de BWK-codes ook in je beheerplan. Dit via natuurstreefbeelden, die een combinatie zijn van de BWK-indeling en de indeling van Europees beschermde habitats. Maar de BWK-codes worden ook gebruikt in de wetgeving. De BWK-codes kennen is dus belangrijk.