BWK: Droog duingrasland van kalkarme milieus (had)

BWK-codes: had

Droog duingrasland van kalkarme milieus komt voor op oude, droge tot vochtige, grotendeels oppervlakkig ontkalkte duinen. Dit type omvat dwerghavervegetaties, heischraal grasland en zure mosduinen. Plaatselijk kan er struikheide voorkomen.