BWK: Droog duingrasland van kalkarme milieus (had)

BWK-codes: 
had

Beschrijving: 

Droog duingrasland van kalkarme milieus komt voor op oude, droge tot vochtige, grotendeels oppervlakkig ontkalkte duinen. Dit type omvat dwerghavervegetaties, heischraal grasland en zure mosduinen. Plaatselijk kan er struikheide voorkomen.