Biotoop

Eenheid natuur

Definitie: 

Een biotoop is een ruimtelijk min of meer homogeen gebied. Dit gebied wordt gekenmerkt door eigenschappen die verschillen van de omgeving en wordt daarom bewoond door een typische levensgemeenschap. Voorbeelden zijn een poel, een bos, een grasland, en een ruigte. Ze hebben elk typische eigenschappen waarvan er een aantal duidelijk tussen de vier verschillen. In elk komt een typische levensgemeenschap voor. Waterdieren in een poel en bossoorten in een bos.