Beheerovereenkomst

Contract tussen landbouwer en overheid

Definitie: 

Een beheerovereenkomst is een contract tussen een landbouwer en de overheid, meerbepaald de VLM (Vlaamse Landmaatschappij), waarbij de boer in ruil voor een vergoeding inspanningen doet voor natuur, milieu of landschap. Wie een beheerovereenkomst afsluit is verplicht de maatregelen die in de overeenkomst zijn opgenomen uit te voeren.