Graslanden

Elk jaar maaien of begrazen.

Definitie: 

Graslanden zijn biotopen met bijna enkel kruidachtige planten, zoals bijvoorbeeld Margrieten en Gestreepte witbol. Met begrazing of maaien zet men de vegetatie een of meerdere keren per jaar kort. Hierdoor groeien in een grasland geen houtachtige soorten. Een ruigte lijkt veel op een grasland maar bij een ruigte worden de planten niet elk jaar kort gezet. De kruiden in ruigtes zijn dan ook vaak forser. Voorbeelden van een ruigtekruiden zijn Grote brandnetel en Echte valeriaan. Hooien we alleen dan spreken we van een hooiland. Is er enkel begrazing dan spreken we van een graasweide of kortweg weide. Bij hooien en begrazing spreken we van een hooiweide.