Gestreepte witbol

Holcus lanatus

Beschrijving: 

Gestreepte witbol is een dichte pollen vormende, vaak slechts enkele jaren oud wordende voorzomer- en zomerbloeier zonder wortelstokken. De hele plant – stengel, bladschede, bladschijf, pluimtakken en kelkkafjes – is dicht en fluweelachtig zacht behaard. De bladscheden vertonen vaak paarsrode lentstrepen als een pyamabroekspijp. Gestreepte witbol behoort tot de opvallendste grassen, vooral als hij met roze tot lichtpurperen pluimen massaal de hooilanden tooit, maar ook de bleker bloeiende planten in de halfschaduw vallen door hun fluwelig uiterlijk genoeg op.

Beheer: 

In het natuurbeheer is het een zeer beruchte sleutelsoort. Wanneer men oude hooilanden weer in hun volle soortenrijkdom wil herstellen na een sterke bemesting vanuit de moderne landbouw, moet men een verschralend beheer gaan voeren. Dergelijke hooilandpercelen bevinden zich vaak op een vochtige en van nature eerder zure en schrale bodem. Meestal betreft het daarbij zandige bodems of veen en dat zijn nu juist de omstandigheden waarin Gestreepte witbol het bijzonder goed doet. Het resultaat van het beheer is dan ook in eerste instantie een totale dominantie door Gestreepte witbol zonder enige verhoging van de soortenrijkdom. Door jaren na elkaar vroeg genoeg beginnen te maaien met afvoer van het maaisel kan men deze fase 2 doorbreken en een soortenrijk grasland bekomen.

Habitat: 

Gestreepte witbol gedijt op alle grondsoorten, mits de bodem voldoende humeus en vochthoudend is. Blijvend doornatte gronden en langdurige winterse overstromingen worden niet goed verdragen. Op uitgesproken droge plaatsen gaat men het ook amper vinden. Het pioniert vaak op vochtige open grond, daarbij geholpen door de overvloedige zaadproductie en het vermogen van de zaden om meer dan 12 jaar te overleven in de bodem, wachtend op gunstige kiemingsomstandigheden (zaadbank). Het komt meer voor op zuurdere bodems dan op neutrale tot kalkrijke. In hooilanden treedt het meer op de voorgrond dan in weiden. Op zeer voedselarme zand- en veengrond treedt het pas op na enige bemesting, bekalking of vervuiling. Op de schaal van zeer voedselrijk naar uitgesproken schraal neemt Gestreepte witbol een intermediaire positie in. Dit is handig en opportunistisch, niet voor niets is het één van onze algemeenste grassen, maar het maakt dit gras ook bij niemand geliefd.