Kleine ratelaar

Rhinanthus minor

Habitat: 

Kleine ratelaar is, net als grote ratelaar, een halfparasiet op grassen. Alhoewel beide soorten soms samen voorkomen (en ook kruisen), heeft kleine ratelaar toch een iets verschillende ecologie. De soort staat op gemiddeld drogere standplaatsen dan grote ratelaar. Ze geeft de voorkeur aan vochtige tot droge graslanden op voedselarme tot matig voedselrijke, meestal basische bodem. Net zoals grote ratelaar kan kleine ratelaar slecht tegen begrazing, zeker in de eerste helft van het jaar, wanneer de plant bloeit en zaad produceert. Nabegrazing daarentegen kan open plekken in de vegetatie creëren, wat het ontkiemen van kleine ratelaar kan begunstigen.