Exoten

Invasieve uitheemse soorten

Meer en meer soorten verspreiden zich dankzij de mens buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied. Sommige van deze exoten gedragen zich invasief en zijn een bedreiging voor onze biodiversiteit. Hieronder vind je over welke soorten het gaat en wat het beleid hierrond is in Vlaanderen.
Voor inspirerende beheervoorbeelden kan je terecht op de projectpagina.

In 2016 werd de eerste lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve soorten gepubliceerd, er volgden later nog aanvullingen. Voor deze soorten gelden strenge maatregelen zoals een totaalverbod op bezit, handel, transport, teelt en vrijstelling in de natuur. Lidstaten moeten bovendien deze soorten monitoren en onder controle houden.