Verspreidbladige waterpest

Lagarosiphon major

Beschrijving: 

Verspreidbladige waterpest is een ondergedoken, overblijvende, rizomenvormende waterplant. De soort verankert zich met de rizomen in de bodem. In Europa zijn alleen vrouwelijke planten aanwezig waardoor de plant zich enkel kan verspreiden via fragmentatie. De plant kan enkele centimeters tot enkele meters lang worden en de lijnvormige bladeren (5-20 mm lang) staan verspreid, spiraalvormig ingeplant op de steel. Stengels die het wateroppervlak bereiken zijn bleker, smaller en weinig vertakt. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de soort wordt verwezen naar de early warning fiche op waarnemingen.be/exoten en de identificatiefiche van LIFE RIPARIAS.

Beheer: 

In de eerste plaats dient te worden voorkomen dat de soorten zich verder kunnen verspreiden. Volledige bestrijding is niet altijd haalbaar. Het tijdelijk, maar voldoende lang droog leggen van de waterbodem, zodat de planten uitdrogen of doodvriezen, komt hiervoor het meest in aanmerking. Handmatige nazorg is noodzakelijk om ook gewortelde delen te verwijderen. Kan er niet bestreden worden, dan kan overlast worden verminderd via een jaarlijks maaibeheer.

Habitat: 

stilstaand en stromend water tot enkele meters diep