Uitheemse invasieve planten

Het beheer van uitheemse invasieve planten

Hieronder vind je een overzicht van een aantal voor Vlaanderen belangrijke uitheemse invasieve plantensoorten. Ondanks preventieve maatregelen hebben een aantal soorten zich (lokaal) kunnen vestigen in Vlaanderen. Voor nieuw opduikende populaties kunnen een snelle opsporing en ingrijpen tot lokale uitroeiing leiden. Voor grotere, gevestigde populaties is het belangrijk om steeds een zinvolle en haalbare strategie uit te werken in functie van de beschikbare middelen en rekening houdend met de langetermijndoelen van het gebied. Zie hiervoor de drietrapsaanpak. Wie invasieve planten bestrijdt, wordt verzocht dit met dit formulier(opent nieuw venster) te registreren. Dit stelt de overheid in staat om een zicht te verkrijgen op genomen acties. Heel wat invasieve planten vinden hun oorsprong in de sierteelt. Bemerk dat er nochtans heel wat interessante inheemse alternatieven(opent nieuw venster) bestaan!

Grote waternael (Hydrocotyle ranunculoides) beheer van drijvende exotische waterplanten. (Vilda/Yves Adams)

Europese lijst van invasieve uitheemse plantensoorten

Hieronder worden de planten weergegeven die opgenomen zijn op de lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Deze soorten mogen niet gehouden, verhandeld, getransporteerd, of geteelt worden, en niet worden vrijgesteld in de natuur. Daarnaast heeft elke terreinbeheerder de plicht deze soort te bestrijden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de pagina over de Europese Verordening.

Overige invasieve uitheemse plantensoorten

Naast de soorten opgenomen op de Europese lijst, zijn er nog heel wat invasieve uitheemse plantensoorten die in Vlaanderen voor een negatieve impact op biodiversiteit, economie of volksgezondheid zorgen. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende soorten.

Deze pagina kwam tot stand door de input van ANB, INBO en Antea.