Talgboom

Triadica sebifera

De Talgboom is een bladverliezende boom die tot 30 meter hoog kan worden. De soort komt van oorsprong voor in China en Japan, en is van daaruit als sierplant in andere werelddelen geïntroduceerd. De plant kan zich spontaan in uiteenlopende milieu's vestigen: in bossen, moerassen en graslanden, op klei-, leem- of zandbodem. De talgboom vormt daarbij heel dichte bestanden, die de oorspronkelijke vegetatie compleet kan vervangen. Daarenboven is aangetoond dat de bladeren, waar zij in het water terechtkomen, giftig zijn voor amfibieën. Eenmalig gevestigd, wordt een complete verwijdering nagenoeg onmogelijk geacht. De soort is nog niet in Europa vastgesteld, en het internationaal beheer is er dan ook op gericht om dit zo te houden.