Soorten, biotopen en ecologie

Basiskennis voor natuurbeheer

Als natuurbeheerder heb je kennis nodig van soorten, biotopen en ecologie. Hieronder vind je inleidende informatie over deze onderwerpen.