Biotopen, indelen van de natuur

In natuurbeheer en -beleid deel je de natuur in met behulp van verschillende types, biotopen. Zo spreek je van dotterbloemgrasland, bronbos of rietland. Goede kennis van deze indelingen goed is nodig om:

  • te communiceren met elkaar. Zodat iedereen hetzelfde beeld heeft van een bepaald biotoop.
  • duidelijke doelen te kunnen stellen. Zodat in een beheerplan of beleidsdocument de doelen helder zijn.
  • informatie te verzamelen rond abiotiek, biotiek en beheer. Zodat beheerders deze kennis kunnen toepassen op het terrein.

De natuur zelf maakt deze opdeling niet. Zo kan je op terrein altijd situaties tegenkomen die tussen twee types liggen. Je hebt dan een overgang van het ene type in het andere. Deze overgangen zijn zeker naar natuurbehoud niet minder waard, in tegenstelling ze zijn vaak zeer waardevol. Op het terrein een grens trekken tussen verschillende types gaat dan ook niet altijd tot op de meter nauwkeurig.

In Vlaanderen gebruiken we niet één indeling. Verschillende indelingen worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Het is echter aangeraden de verschillende indelingen niet door elkaar te gebruiken, want dit zorgt voor veel verwarring. Zo zijn er verschillende in betekenis tussen een dotterbloemgrasland beschreven volgens de BWK, de natuurtypes of de natuurstreefbeelden.

Voor de nieuwe beheerplannen werk je met natuurstreefbeelden. Deze indeling zal dan ook de belangrijkste en meest gebruikte indeling worden.

Op ecopedia vind je info over de indeling natuurtypes bij het thema natuur zijnde bossen en grasland. Onder het thema beleid en wetgeving vind je de indeling van de natuurstreefbeelden, de biologische waarderingskaart en de Natura 2000 habitats. Hieronder heb je de rechtstreekse link naar deze 4 verschillende indelingen.

De verschillende indelingen