Europees beschermde natuur: de habitattypes

Omdat de Vogelrichtlijn enkel over vogels gaat was er in Europa nood aan een tweede richtlijn, de Habitatrichtlijn. Deze richtlijn heeft als doel de rest van de wilde flora en fauna van Europa te beschermen. De richtlijn handelt niet enkel over soorten maar ook over habitattypes. Volgens de Habitatrichtlijn moet elke lidstaat maatregelen nemen zodanig dat de habitattypes van bijlage 1 in “gunstig staat “blijven of komen. Voor deze habitattypes heeft Vlaanderen gebieden afgebakend en doelen opgesteld. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat deze habitattypes in goede staat blijven of komen. De habitats die in Vlaanderen voorkomen staan in bijlage 1 van het 'natuurdecreet'.(opent nieuw venster) Klik hieronder op een groep om de verschillende habitattypes die in Vlaanderen voorkomen te ontdekken.