De soorten van de habitatrichtlijn (bijlage 2)

Voor de dier- en plantensoorten die op bijlage 2 staan van de Habitatrichtlijn, moet elke lidstaat maatregelen nemen zodat dat de populaties van deze soorten duurzaam zouden blijven. Voor elk van deze soorten (als ze niet zijn uitgestorven) heeft Vlaanderen gebieden afgebakend en zijn er doelen vooropgesteld. De soorten die voorkomen in Vlaanderen staan in het 'natuurdecreet'(opent nieuw venster). De wolf is een recent terug in Vlaanderen en is beschermd via het soortenbesluit(opent nieuw venster).