Rivierprik

Lampetra fluviatilis

Beschrijving: 

De Rivierprik is eigenlijk geen vis, maar behoort tot de rondbekken. Hij heeft een aalachtig lichaam. De huid is glad bij gebrek aan schubben en ze hebben enkel een rugvin.
De prik leeft eerst als een larve zonder ogen, die een metamorfose ondergaat tot volwassen dier. Deze larve heeft 7 paar kieuwspleten.
Rivierprikken zijn quasi onmogelijk te onderscheiden van beekprikken. Volwassen rivierprikken worden echter groter dan Beekprikken en exemplaren groter dan 15 à 16 cm lang zijn Rivierprikken. Ze worden gemiddeld 32 cm lang.