Otter

Lutra lutra

Beheer: 

De Otter is verdwenen in Vlaanderen. Gezien zijn behoefte aan uitgestrekte waterrijke gebieden met een goede waterkwaliteit, rijke onderwaterbegroeiing, structuurrijke oevers en weinig verkeer is de kans klein dat leefbare populaties een plaats vinden in onze regio. Het leefgebied van een vrouwtje heeft een doorsnede van ongeveer 7km, van een mannetje is de oppervlakte viermaal zo groot. In Nederland zijn sinds 2002 dieren geherintroduceerd, met succes tot op zekere hoogte. Hoewel de dieren vrij goed overleven, is de sterfte door verkeer groot en inteelt een permanente dreiging.