Rivierdonderpad

Cottus perifretum

Beschrijving: 

De Rivierdonderpad is een kleine vissoort (max. 15 cm) en lijkt sterk op de Beekdonderpad. Bij de Rivierdonderpad zijn echter de flanken ruw bij jonge vissen of zijn er stekeltjes aanwezig vanaf de borstvin tot minimaal aan de tweede rugvin. Deze stekels zijn zichtbaar en voelbaar. Net als de Beekdonderpad heeft de Rivierdonderpad een dikke kop en een brede, onderliggende mond. De ogen liggen dicht bijeen boven de kop. Schubben ontbreken. De kleur is vuilbruin met donkere vlekken, die de soort een gecamoufleerd uiterlijk geeft. Tijdens de voortplantingsperiode worden de territoriale mannetjes pikzwart. De rugvin heeft een kort, voorste en langer, achterste gedeelte.

Beheer: 

De soort is gebaat met behoud en herstel van natuurlijke, vrij meanderende beken en rivieren, waar ruimingen achterwege blijven. Een goede waterkwaliteit is cruciaal, zodat riooloverstorten en diffuse verontreiniging (bv. door akkererosie en uitspoeling van meststoffen) absoluut moeten geweerd worden. Naar de fysische structuur van het leefgebied is de lokale aanwezigheid van hard substraat op de beekbodem een absolute noodzaak. Daartoe kan overwogen worden om bv. lokale ijzerzandsteensubstraten te herstellen of te introduceren. Migratieknelpunten, zoals stuwen, dienen weggewerkt. Bij een gefaseerde aanpak verdienen de bovenlopen in de leefgebieden de eerste prioriteit.

  Voor de Rivierdonderpad werd samen met Beekprik en Kleine modderkruiper een soortbeschermingsprogramma opgesteld, meer info vind je bij ANB.