Soortbeschermingsprogramma

Overheid zet zich in voor een soort

Definitie: 

Een soortbeschermingsprogramma wordt in overleg met betrokken doelgroepen opgesteld en omvat een aantal maatregelen met als doel ervoor te zorgen dat een soort (of meerdere soorten) binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeren. Een soortenbeschermingsprogramma wordt door de minister vastgesteld en heeft een looptijd van 5 jaar. Dat is meteen het verschil met een soortbeschermingsplan, dat veel vrijblijvender is. De goedgekeurde soortbeschermingsprogramma's vind je op deze webpagina van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Volgende soortenbeschermingsprogramma’s zijn door de minister vastgesteld. Sommige zijn nog lopend, andere zijn afgelopen. Maar ook die blijven interessante lectuur omdat de hoofdstukken over ecologie en beheer meestal zeer volledig zijn.

 • Akkervogels
 • Beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper
 • Bever
 • Boomkikker
 • Bruine kiekendief
 • Gladde slang
 • Grauwe kiekendief
 • Grauwe klauwier
 • Grote modderkruiper
 • Hamster
 • Haven van Antwerpen
 • Hazelmuis
 • Heikikker
 • Heivlinder
 • Porseleinhoen
 • Kamsalamander
 • Knoflookpad
 • Kwartelkoning
 • Poelkikker
 • Porseleinhoen
 • Roerdomp
 • Rugstreeppad
 • Vliegend hert
 • Vleermuizen
 • Vroedmeesterpad
 • Weidevogels met focus op Grutto en Wulp
 • Zomertortel