Soortbeschermingsprogramma

Overheid zet zich in voor een soort

Definitie: 

Een soortbeschermingsprogramma wordt in overleg met betrokken doelgroepen opgesteld en omvat een aantal maatregelen met als doel ervoor te zorgen dat een soort (of meerdere soorten) binnen Vlaanderen in een gunstige staat verkeren. Een soortenbeschermingsprogramma wordt door de minister vastgesteld en heeft een looptijd van 5 jaar. Dat is meteen het verschil met een soortbeschermingsplan, dat veel vrijblijvender is. De goedgekeurde soortbeschermingsprogramma's vind je op deze webpagina van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Volgende soortenbeschermingsprogramma’s zijn door de minister vastgesteld:

 • Beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper
 • Bever
 • Boomkikker
 • Bruine kiekendief
 • Gladde slang
 • Grauwe kiekendief
 • Grauwe klauwier
 • Grote modderkruiper
 • Hamster
 • Hazelmuis
 • Heikikker
 • Heivlinder
 • Porseleinhoen
 • Kamsalamander
 • Kleine modderkruiper
 • Knoflookpad
 • Kwartelkoning
 • Poelkikker
 • Porseleinhoen
 • Roerdomp
 • Rugstreeppad
 • Vroedmeesterpad
 • Vliegend hert
 • Vleermuizen
 • Wulp
 • Zomertortel